Nhiệt điện Duyên Hải 1 đi vào khai thác thương mại đầu tháng 11

Dự kiến đầu tháng 11 và cuối tháng 12/ 2015, lần lượt cả hai tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Duyên Hải 1 sẽ được cấp PAC và đi vào vận hành thương mại. Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để đảm bảo các tổ máy đi vào vận hành đúng tiến độ và tin cậy.

Nhiệt điện Phú Mỹ - mốc son lịch sử 200 tỷ kWh điện sản xuất

Nhà máy điện Phú Mỹ được khởi công xây dựng từ những năm cuối của thập kỷ 90 để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng điện phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước đồng thời tiêu thụ một sản lượng khí đồng hành được tận dụng trong quá trình khai thác các giếng dầu của mỏ Bạch Hổ và đến năm 2003 đ