Bắn làm sạch cánh turbine bằng Aluminium oxide

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DỊCH VỤ : Bắn làm sạch cánh turbine bằng Aluminium oxide

Bắn làm sạch cánh turbine bằng Aluminium oxide 1

 

Bắn làm sạch cánh turbine bằng Aluminium oxide 2Bắn làm sạch cánh turbine bằng Aluminium oxide 3