Lắp đặt - Cân chỉnh thiết bị

Thực hiện việc khảo sát, lên phương án thi công và lắp đặt và cân chỉnh tất cả các thiết bị, máy móc, nhà xưởng.