Chính sách chất lượng

Mục tiêu của Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Vũ Sơn là đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, tạo môi trường làm việc an toàn cho tất cả các nhân viên và đem về lợi nhuận chính đáng và hợp pháp. Chính sách chất lượng của công ty trong các lĩnh vực: bảo trì công nghiệp, chế tạo, kỹ thuật:

ĐÁP ỨNG TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Để đạt được mục tiêu đó, Sơn Vũ Technical Service Co Ltd để thiết lập và duy trì một hệ thống đảm bảo chất lượng toàn diện trong đó sẽ kiểm soát các hoạt động như: chuẩn bị đấu thầu, kỹ thuật, mua sắm, lắp đặt, chế tạo, thử nghiệm và giao hàng. 
 

1. Tiếp tục phát triển các khả năng và thẩm quyền của người lao động

2. Đảm bảo Công ty đáp ứng được các yêu cầu luật định và quy định

3. Giảm thiểu các vấn đề chất lượng tiềm năng, do đó cải thiện hiệu quả chi phí và hiệu quả.

4. Hoàn thành các công việc trong phạm vi yêu cầu ngân sách và tiến độ

5. Cung cấp các tài liệu xác minh liên quan đến thành tích của chất lượng quy định.